ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα ιδιαίτερα μαθήματα αποτελούν ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, σχεδιασμένο να διδάσκει στους αρχάριους επενδυτές το πώς λειτουργούν οι χρηματαγορές, πώς να βρίσκουν καλές επενδυτικές ευκαιρίες, πώς να διαχειρίζονται το δικό τους χαρτοφυλάκιο και γενικότερα πώς να γίνουν επιτυχημένοι επενδυτές με τη βοήθεια μικρών μυστικών και πρακτικών που μόνο ένας επιτυχημένος επενδυτής μπορεί να τους προσφέρει. Τα μαθήματα απαρτίζονται από τις βασικές αρχές των επενδύσεων, τη θεμελιώδη ανάλυση των αγορών, τις πρακτικές προσεγγίσεις για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου, καθώς επίσης την εκμάθηση των δωρεάν διαδικτυακών εργαλείων και πηγών που θεωρούνται απαραίτητα για μία επιτυχημένη επενδυτική δραστηριότητα. Το αντικείμενο των μαθημάτων βασίζεται στο πρώτο σεμινάριο. Ωστόσο, στα ιδιαίτερα μαθήματα ο εισηγητής θα επικεντρωθεί στους τομείς που εσείς ενδιαφέρεστε περισσότερο. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ιδιαίτερων μαθημάτων είναι η προσωπική προσοχή η οποία δε μπορεί να προσφερθεί σε κανενός άλλου είδους εκπαιδευτική προσέγγιση. Εμείς θα δουλέψουμε μαζί σας στο δικό σας χώρο, επικεντρώνοντας σε θέματα που άπτονται των δικών σας αναγκών. Είναι στη δική σας ευχέρεια το πρόγραμμα των ιδιαίτερων μαθημάτων, αναλόγως του προσωπικού σας προγραμματισμού και του μαθησιακού σας πλάνου. Μπορεί να θέλετε να συναντήσετε τον εισηγητή σας επτά ημέρες κατ’ εξακολούθηση ή να επιμερίσετε τις επτά αυτές συναντήσεις σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πάρτε το επενδυτικό σας μέλλον στα χέρια σας έχοντας την τεχνογνωσία και τα μυστικά των επενδύσεων μέσω των ευέλικτων ιδιαίτερων μαθημάτων. Ορισμένες εφαρμογές που ο επενδυτής θα επωφεληθεί: • Ανάλυση και μελέτη των περιπτώσεων που εμφανίζονται στην αγορά, όπως αποτυπώνονται στις σημειώσεις των μαθημάτων. • Εργασία με πλατφόρμες και εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες του χώρου. • Μεθοδική και αναλυτική προσέγγιση αναφορικά με την εκτίμηση και την αγοραπωλησία μετοχών. • Η εξατομικευμένη προσοχή παρέχει το δικαίωμα της εστίασης στους τομείς ενδιαφέροντος. • Ανάπτυξη προσωπικής σχέσης με τον εισηγητή, ο οποίος μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες και πρακτικές τεχνικές. • Συνεχής υποστήριξη και παροχή πληροφοριών, ακόμη και όταν τα ιδιαίτερα μαθήματα περατωθούν, μέσω τηλεφώνου ή e- mail.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Κατηγορίες

Σεμιναρια